Akka Healing, Healer i Uppsala

Reconnective Healing,Distanshealing

Healing

Inför en healingsession behöver du bara ligga ned och slappna av och lägga märke till vad som händer. Jag arbetar i energifältet utan att röra vid din kropp.Healingen ger en djup avslappning och kan ge dig läkande på många olika plan. Healingen fortsätter även efter sessionen,

Just nu arbetar jag i huvudsak med distanshealing.

Vid distanshealing kommer vi överens om en tid när healingen skall ske och jag tonar in på dig och skickar healing. Distanshealing fungerar lika bra som direkt healing. Reconnective Healing blir till och med starkare på avstånd.

"Reconnective Healing (RH) är en återgång till ett optimalt tillstånd av balans. Det är resultatet av att interagera med heltäckande RH spektrum av frekvenser som består av energi, ljus och information ®. Dess första baselement är energi. Energi är allt vi består av ekologiskt, vår essens och vår fysiska kropp. Ljuset är resonans och kommunikation inom dessa frekvenser mellan universum och oss. Informationen kommer genom mycket interaktion och indragning med energi och ljus. Det är varken en terapi eller en behandling, eftersom det inte fokuserar på symptom. Det är något mycket, mycket mer. I Reconnective Healing diagnostiserar vi inte eller behandlar. Vi samverkar enkelt med RH frekvenser och får till stånd helanden som ofta är ögonblicklig och tenderar att vara livslång."

  Right now , I work mainly with distance healing . For distance healing we agree on a time when the healing to take place and I fade in on you and sends healing. Distance healing work as well as direct healing. Reconnective Healing is even stronger in the distance.

Reconnective Healing ( RH ) is a return to an optimal state of balance. It is the result of interacting with comprehensive RH spectrum of frequencies that consists of energy, light and information ® . Its first basic element is energy. Energy is all we composed of organic , our essence and our physical body . The light is resonant and communication within these frequencies between the universe and us. The information comes through much interaction and withdrawal of energy and light . There is neither a therapy or treatment , as it does not focus on the symptoms. It is something much, much more . In Reconnective Healing diagnose we can not or treats. We interact easily with the RH frequencies and brings about healings , often instantaneous and tend to be lifelong.