Akka Healing, Healer i Uppsala

Reconnective Healing,Distanshealing

Om mig

Jag heter Annica Magnusson och jag bor i Uppsala. Mitt smeknamn som barn var Akka och därav namnet på min hemsida. Jag har alltid intresserat mig för andligt sökande och utövar healing, meditation och yoga. Ägnar mig även åt konstnärlig verksamhet så som fotokonst och teckning och målning. Vedic Art och att måla Mandals intresserar mig mycket.

My name is Annica Magnusson and I live in Uppsala, Sweden. My nickname as a child was Akka , and hence the name of my website. I have always been interested in spiritual searching and practicing healing, meditation and yoga. I also exert artistic activities such as photography and drawing and painting. Lately, I have painted Mandalas.